Μείωση συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή περιλαμβάνονται στο Πολυνομοσχέδιο, που κατατέθηκε το Σάββατο 13 ΜαΪου το βράδυ στη Βουλή.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2018-2021 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 70 προβλέπεται μείωση του ΦΠΑ από το 24% στα 13% στα αγροτικά εφόδια, ενώ στο άρθρο 49 αλλάζει ο Ν. 4177/2013 όσον αφορά τους περιορισμούς λειτουργίας των καταστημάτων.

Η μείωση του ΦΠΑ, που θα ισχύσει από 1/7/2017, αφορά ιδιαίτερα τους αγρότες και το ΦΠΑ που επιβαρύνονται στην αγορά των αγροτικών εφοδίων, όπως τα σπέρματα και οι σπόροι, τα άχυρα, τριφύλλια, ρίζες κ.ο.κ, τα λιπάσματα, τα εντομοκτόνα. Η μείωση δεν αφορά όσα προορίζονται για οικιακή χρήση, υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής, τροφές παρασκευασμένες για ζώα.

Σημαντικό, επίσης, είναι ότι από 1/7/2017 θα υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή και η παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική παραγωγή.

Επίσης, θα υπάγονται πλέον τα βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή ζωντανά, οι κότες κ.λπ., τα κουνέλια για ανθρώπινη διατροφή

Υπάρχουν αλλαγές στις εξαιρέσεις, που αφορούν τα ψάρια

Τέλος, με το άρθρο 49 τροποποιείται ο ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές με αυξημένη εμπορική και τουριστική δραστηριότητα, στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές κατά την περίοδο από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται ο κύριος όγκος τουριστικής κίνησης και δαπάνης. Εξαίρεση στην παραπάνω περίοδο αποτελεί η δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου.

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης αίρονται οι προηγούμενοι περιορισμοί (εμβαδόν, νομική σχέση με αλυσίδα καταστημάτων, συνεργασίες τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος», εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά καταστήματα ή εκπτωτικά χωριά.) σχετικά με τα εμπορικά καταστήματα των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται Κυριακές έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη. Περαιτέρω εξασφαλίζεται η διατήρηση ισχύος των αποφάσεων Αντιπεριφερειαρχών που ήδη έχουν εκδοθεί και αφορούν τη λειτουργία όλων των εμπορικών καταστημάτων.

Πηγή: oenet.gr