Η ευρωζώνη βρίσκεται στην ουρά, στον πάτο της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης όπως αποδεικνύουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η Ελλάδα σέρνει το χορό του Ζαλόγκου της οικονομικής καταστροφής και την ακολουθούν  οι άλλες περιφεριακές ευρωζωνικές χώρες, οι λεγόμενες GIPSI ( Greece, Italy,Portugal,Spain.Ireland). Και η Κύπρος μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης πριν από την ένταξή της στο ευρώ, να ακολουθεί από κοντά. Στο  Ιστόγραμμα 1 πιο κάτω, απεικονίζεται η μέση ετήσια ανάπτυξη μεταξύ των ετών 2010-2015 του ΑΕΠ στην α) Ελλάδα, σε σχέση με τις  β) χώρες GIPSI (Ελλάδα,Ιταλία,Πορτογαλία,Ισπανία),γ) με τις χώρες της ευρωζώνης στο σύνολό τους,δ) με όλες τις χώρες διεθνώς και στ) όλες τις χώρες διεθνώς χωρίς αυτές της ευρωζώνης.

Στο Ιστόγραμμα 1 καθώς και στον Πίνακα 1, αναδεικνύεται η  καταστροφική πορεία της Ελλάδας και των άλλων χωρών της περιφέρειας, αλλά και η αναιμική πορεία ολόκληρης της ευρωζώνης σε σχέση με την τρέχουσα διεθνή ανάπτυξη. Την ώρα που χώρες όπως η Αιθιοπία, η Μογγολία, το Τουρκμενιστάν κ.ά., αναπτύσσονται με ρυθμούς άνω του 10%, η Ελλάδα κάθε χρόνο τραβάει την κατηφόρα και ο μέσος όρος ανάπτυξης της ευρωζώνης σέρνεται σε επίπεδα κάτω του 1%

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 1

Μέση ετήσια πορεία ΑΕΠ Ελλάδας, GIPSI, ευρωζώνης, χωρών εκτός ευρωζώνης και υπόλοιπου κόσμου διεθνώς μεταξύ των ετών 2010-2015

 

Πηγή  : World Bank, The Global Outlook, 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Μέση ετήσια πορεία ΑΕΠ επιλεγμένων χωρών διεθνώς μεταξύ 2010-2014

COUNTRIES GDP Growth
Central African Ρepublic -4,6
Greece -4,8
Cyprus -1,68
Portugal -0,92
Italy  -0,52
The Netherlands  0,28
Spain  -0,5
Denmark 0,54
Finland  0,56
Czech Republic 0,84
France 1,04
Belgium  1,12
Venezuela 1,12
Bulgaria 1,2
Iceland  1,22
Hungary 1,24
Austria  1,28
Romania 1,42
Ireland 1,44
Norway 1,44
Japan 1,5
United Kingdom 1,7
Switzerland 1,95
Germany 1,96
United States 2,2
Albania 2,22
FYROM 2,34
Luxembourg 2,37
Sweden 2,4
Malta 2,42
Canada 2,56
Slovak Republic 2,58
Australia 2,6
Egypt 2,67
Latvia/ 2,7
Egypt 2,67
Latvia/ 2,7
Cuba 2,7
Russia 2,82
Poland 3,02
Brazil 3,22
Lithuania 3,54
Israel 3,8
Estonia, 3,84
Argentina 4,42
Nicaragua 4,74
Uganda 5,42
Turkey 5,44
Nigeria 5,74
Indonesia 5,8
Vietnam 5,84
Kazakhstan 6,02
Kenya 6,02
Iraq 6,06
Bangladesh 6,14
Philippines 6,28
Burkina Faso 6,42
Afghanistan 6,56
Bhutan 6,6
Botswana 6,62
Tanzania 6,7
Mozambique 7,2
India 7,26
Sri Lanka 7,42
Papua New Guinea 8
Uzbekistan 8,22
Panama 8,3
Zimbabwe 8,32
Myanmar 8,35
Ghana 8,54
China 8,6
Ethiopia 10,56
Sierra Leone 10,72
Mongolia 11,08
Turkmenistan 11,1

Πηγή : World Bank, The Global Outlook, 2015

Note  : Euro zone countries, E.U.non euro zone  countries

Μύθος 4ος : Προβλέπεται ανάκαμψη

Όλες οι προβλέψεις των λεγόμενων έγκριτων διεθνών οργανισμών, προβλέπουν ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην ουρά της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Ο πίνακας  2 με  στοιχεία της World Bank που παρατίθενται εδώ μιλά από μόνος του. Σε επίσημη ανακοίνωσή της στα τέλη Οκτωβρίου 2015, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι, για την ευρωζώνη προβλέπεται ανάπτυξη 1,6% το 2015, 1,8% το 2016 και 1,9% το 2017. Για την Ελλάδα προβλέπει μείωση του ΑΕΠ -1,4% το 2015, και -1,3% το 2016. Στο σχέδιο προϋπολογισμού του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών του 2016, προβλέπεται μείωση του ΑΕΠ κατά -2,3% το 2016 και -1,3% το 2016. Οι εκάστοτε δηλώσεις Υπουργών και Υφυπουργών για αισιόδοξες προβλέψεις που ακούγονται κατά καιρούς, προφανώς αναδεικνύουν το μέτρο της σοβαρότητάς τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Προβλέψεις World Bank για πορεία ΑΕΠ επιλεγμένων περιοχών και χωρών μέχρι το έτος 2017

2015f 2016f 2017f
ΑΕΠ
Κόσμος 2.8 3.3 3.2
Χώρες υψηλού εισοδήματος 2.0 2.4 2.2
ΗΠΑ 2.7 2.8 2.4
Ευρωζώνη 1.5 1.8 1.6[1]
Ιαπωνία 1.1 1.7 1.2
Μ. Βρετανία 2.6 2.6 2.2
Ρωσία -2.7 0.7 2.5
Αναπτυσσόμενες χώρες 4.4 5.2 5.4
Χώρες Ανατολικής Ασίας και Ερηνικού 6.7 6.7 6.6
Κίνα 7.1 7.0 6.9

Πηγή : World Bank The Global Outlook, 2015

 

Η ανάπτυξη που δεν έρχεται ποτέ

Κανένας έγκριτος φορέας ή σοβαρός οικονομολόγος δεν τολμά να υποστηρίξει πλέον κάτι τέτοιο. Και ειδικότερα μετά το επανειλημμένο φιάσκο των προηγούμενων διεθνών προβλέψεων για ανάκαμψη της χώρας μας στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι τουλάχιστον αστείο να υποστηρίζει κανείς ότι, μια χώρα που βρίσκεται σε ορμητικό σπιράλ ύφεσης, θα ανακάμψει με ακόμα περισσότερες πολιτικές ύφεσης και λιτότητας και όταν τα τοκοχρεωλύσια για το χρέος απαιτούν ετήσιες εκταμιεύσεις τουλάχιστον το 10% του ΑΕΠ, δηλ. περίπου 18 δις.Είναι σα να λέμε ότι πέντε και πέντε κάνουν δεκατρία.

Κάθε χρόνο, κυβερνήσεις και διεθνέις φορείς προβλέπουν αισιόδοξες προοπτικές για το άμεσο μέλλον, προαναγγέλοντας την ανα΄πτυξη που διαρκως αναβάλλεται. Όλες οι εκάστοτε προβλέψεις ακόμα και υποτιθέμενων σοβαρών διεθνών οργανισμών για ανάκαμψη της Ελλάδας και ειδικότερα αυτές του ΔΝΤ, έπεσαν παταγωδώς έξω. ( Βλ. Ιστόγραμμα 2). Οι ειδήμονες του ΔΝΤ παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος γιατί δεν υπολόγισαν σωστά τον επιλεγόμενο πολλαπλασιαστή. Εκείνο που έγινε τελικά είναι να πολλαπλασιαστεί η φτώχεια, η μιζέρια, η ανεργία αλλά και τα πολιτικάντικα ψέματα στη χώρα μας.

ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ 2

Επίσημες προβλέψεις αύξησης του ΑΕΠ σύμφωνα με το πρώτο (2010) και το δεύτερο 2012) πρόγραμμα προσαρμογής και τελική πραγματική αύξηση ΑΕΠ

Πηγή: Darvas,Z.( 2015).Is Greece destined to grow Bruegel, Chionis,D.( 2015).Reform and growth or growth and reform.ICABE, 12-13 November