Εκδόθηκε η Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με οδηγίες και παραδείγματα για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που ήταν σε ακινησία.

Ανάλογα με τους μήνες κυκλοφορίας μέσα στο 2017 θα μπορούν οι πολίτες που επιθυμούν να άρουν την ακινησία των οχημάτων τους, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας. Έτσι:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2017), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Εννοείται ότι για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Αν το όχημα μεταβιβαστεί, θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η μεταβίβαση, αλλά και όλων των προηγουμένων ετών –αν οφείλονται- με τις προσαυξήσεις.

Επίσης, αν κάποιος προχωρήσει σε άρση της ακινησίας μέσα στο 2017 καταβάλλοντας αναλογικά τα τέλη, δεν μπορεί να θέσει πάλι το αυτοκίνητο σε ακινησία

Στην Εγκύκλιο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για διάφορες περιπτώσεις, αλλά και παραδείγματα.

Πηγή: oenet.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ