Μέσα στις γιορτές και με ασφυκτικές προθεσμίες η διοίκηση του Κατοχικού Ταμείου (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) αρχίζει το κυνήγι ακινήτων «φιλέτων» του Δημοσίου προκειμένου να τα εντάξει στο «προς αξιοποίηση» χαρτοφυλάκιό του. Στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) προκήρυξαν διαγωνισμό για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος εντός διμήνου θα ψάξει τα αρχεία με τα περιουσιακά στοιχεία υπουργείων, κρατικών οργανισμών κ.λπ. προκειμένου να βρει καλά ακίνητα που θα μεταφερθούν στο Κατοχικό Ταμείο. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων να αναλάβουν τον ρόλο του συμβούλου πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 5 Ιανουαρίου.

Στο συμπληρωματικό Μνημόνιο ζητείται επιτακτικά να βρεθούν ακίνητα από υπουργεία και άλλους κρατικούς φορείς που θα περάσουν στον έλεγχο του Υπερταμείου. Προβλέπεται, μάλιστα, η κατάθεση καταλόγων από τους κρατικούς οργανισμούς στην ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί για την καταγραφή και τη μεταφορά των ακινήτων στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. Το πρώτο κύμα νέων ακινήτων πρέπει να μεταφερθεί στο Υπερταμείο έως τον Μάρτιο.

Από την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον σύμβουλο που θα ψάχνει τα ακίνητα προκύπτει πως «οι βασικότερες πηγές προέλευσης του χαρτοφυλακίου είναι: -Ακίνητα καταχωρισμένα με ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο στο Κτηματολόγιο. -Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων διαφορετικών υπουργείων. -Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε παλαιότερη μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. -Ακίνητα καταχωρισμένα ως “αγνώστου ιδιοκτήτη” στο Κτηματολόγιο». Να σημειωθεί πως το Κατοχικό Ταμείο ελέγχει ήδη την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η οποία έχει στην κατοχή της περί τα 75.000 κρατικά ακίνητα.

Συνεπώς οι σύμβουλοι θα αναζητήσουν πρόσθετα ακίνητα από τους φορείς που προαναφέρθηκαν. Με βάση την προκήρυξη του διαγωνισμού «ο Σύμβουλος θα προβεί σε επισκόπηση των στοιχείων των ακινήτων που θα τεθούν στη διάθεσή του από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ), προκειμένου να επιλεγούν τα ακίνητα που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην κυριότητα της ΕΤΑΔ για αξιοποίησή τους».

Προστίθεται πως «στη διάθεση του Συμβούλου θα τεθούν από τη ΓΓΔΠ τα αρχεία με τα χαρτοφυλάκια ακινήτων διαφορετικών φορέων του Δημοσίου (π.χ., όπως εμφανίζονται σε βάσεις δεδομένων με ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο ή αγνώστου ιδιοκτήτη ή άλλη ενδεδειγμένη εξειδίκευση, αρχεία εγγραφών σε κτηματολογικά γραφεία κ.λπ.). Τα αρχεία θα διατεθούν σε μορφή φύλλων εργασίας (spreadsheets). Η αναζήτηση και ο εντοπισμός των ακινήτων θα βασιστούν σε συγκεκριμένα κριτήρια εμπορικότητας και ωριμότητας που τα καθιστούν κατάλληλα προς αξιοποίηση».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ