Τα στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια έχουν φτάσει σήμερα σε δυσθεώρατα ύψη και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και επιχειρηματίες κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, ολόκληρο το βίος τους από τις ρυθμίσεις που προωθούνται με κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και τη μεταπώλησή των δανείων σε funds-Γύπες ατο  2%-20% της αξίας τους.

Στην περίπτωση της συντεταγμένης μετάβασης στη δραχμή, που έχει καταρτίσει η επιστημονική μας ομάδα το οποίο στηρίζεται σε μελέτες και είναι πρακτικά εφαρμόσιμο,προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις για τα δάνεια:

Με τη μετάβαση στην δραχμή, οι τράπεζες κρατικοποιούνται, ανακεφαλαιοποιούνται με εθνικό νόμισμα και αναμορφώνονται στα πλαίσια διεθνών πρακτικών για την προσέλκυση κεφαλαίων και επενδυτών. Για λόγους οικονομικής δεοντολογίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, το κράτος οφείλει να προστατεύσει τους έντιμους δανειολήπτες για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια όπως και τους καταθέτες.

Όσον αφορά τα τραπεζικά στεγαστικά δάνεια, λόγω της μεγάλης υποτίμησης στις αξίες των κατασκευών και των εισοδηματικών απωλειών των δανειοληπτών, προτείνεται η υποτίμησή τους κατά 50%.Αυτό σημαίνει ότι, ένα στεγαστικό δάνειο 75.000 ευρώ  θα ισοδυναμεί με 50.000 νέες δραχμές και όχι με 100.000 νέες δραχμές που θα ίσχυε κανονικά ύστερα από την υποτίμηση της νέας δραχμής κατά 25% όπως προβλέπεται από το πρόγραμμά μας (Ισοτιμία δραχμής προς ευρώ 1:0,75). Η πρώτη κατοικία προστατεύεται ειδικότερα, ενώ προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για περιπτώσεις αποδεδειγμένα αναξιοπαθούντων δανειοληπτών.

Για τα επιχειρηματικά δάνεια προτείνεται επίσης η  υποτίμησή τους κατά 50%, εκτός από τις αποδεδειγμένες περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών. Κατά συνέπεια, ένα επιχειρηματικό δάνειο 75.000 ευρώ θα ισοδυναμεί και αυτό με 50.000 νέες δραχμές 

Ειδική μέριμνα προβλέπεται για συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι αποδεδειγμένα υπέστησαν οικονομική καθίζηση εξ’αιτίας της οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό, θεσπίζονται ειδικοί κανόνες, ενώ παράλληλα δημιουργείται δημόσιος φορέας για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Τα «θαλασσοδάνεια», οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εσκεμμένα και συστηματικά κωλυσιεργούν την αποπληρωμή των δανείων τους, παρότι έχουν ικανοποιητική ή και ισχυρή οικονομική επιφάνεια, υπάγονται σε δικαστικές διαδικασίες,

Οι τραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ προστατεύονται με τη μετατροπή τους σε νέες δραχμές, με την αναλογία δραχμή/ευρώ  0,75:1, ώστε να καλυφθεί πλήρως η υποτίμηση της νέας δραχμής κατά 25%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, καταθέσεις 75.000 ευρώ θα ισούνται με 100.000 νέες δραχμές κ.ο.κ.  Αυτονόητο είναι πως θα ελεγχθούν άμεσα οι παράνομες ή παράτυπες τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς και η διακίνηση μαύρου χρήματος, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες.

 

ΟΔΟΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.