Ειρήνη Βούλγαρη

Από το 2002 που η Ελλάδα εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ, η Τράπεζα της “Ελλάδας” δεν μπορεί να εκδώσει νόμισμα, ούτε να ασκήσει ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, ούτε να είναι δανειστής εσχάτης ανάγκης της χώρας μας. Το μόνο που της επιτρέπεται να κάνει έκτοτε, είναι να εκτελεί απαρέγκλιτα τις εντολές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και να μην δίνει λογαριασμό στην Ελληνική κυβέρνηση για τίποτα απολύτως. Την καλύπτει το νομικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρω-Συστήματός της.

Μα θα μου πείτε, είμαστε Ευρωπαίοι πλέον, και κεντρική μας τράπεζα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία και ενεργεί για το συμφέρον και την ευημερία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πρέπει να κάνει μία υποδειγματική κρατική κεντρική τράπεζα μιας ευνομούμενης ένωσης κρατών. Αυτή η άποψη πολύ απέχει από την πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ενεργεί υπέρ των συμφερόντων και της ευημερίας των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην συνέχεια αυτού του άρθρου θα σας αποδείξω του λόγου το αληθές.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: O υπερ-θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαίωμα έκδοσης ευρώ έχει αποκλειστικά και μόνο μία τράπεζα: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ΕΚΤ εδρεύει στην Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Όπως ξέρει ακόμα κι ένας πρωτοετής φοιτητής της οικονομίας, όταν μία χώρα δεν μπορεί να εκδίδει δικό της νόμισμα, τότε δεν είναι σε θέση να καθορίζει η ίδια την νομισματική της πολιτική, ούτε την οικονομία της, ούτε διαθέτει δανειστή εσχάτης ανάγκης. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να καθορίζει την ρευστότητα του νομίσματος.

Η χώρα μας, όπως και οι άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί, όταν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας να εκδώσει επιπλέον νόμισμα ώστε να αυξήσει τις θέσεις εργασίας, ή να χρηματοδοτήσει την παραγωγή, και να τονώσει έτσι την πραγματική ανάπτυξη. Η ΕΚΤ αποφασίζει όχι μόνο τα επίπεδα της ρευστότητας του ευρώ σε κάθε χώρα της ευρωζώνης, αλλά και την όλη νομισματική και οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας στην ουσία ένας τελείως ανεξάρτητος κι ανεξέλεγκτος οργανισμός. Επιπλέον, η ΕΚΤ έχει δικαίωμα να δημιουργεί και να επιβάλλει δικούς της νόμους, και υψηλές οικονομικές κυρώσεις σε όποιες χώρες παρεκκλίνουν από τις αυστηρότατες εντολές της. Επομένως, η ΕΚΤ έχει γίνει ο υπ’ αριθμόν 1 θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος, από κοινού με την μη εκλεγόμενη Commission αποφασίζουν κι επιβάλλουν τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Τυπικά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέπεται από τις Συνταγματικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και από το Νομικό Πλαίσιο του Συστήματος του Ευρώ. Το Νομικό Πλαίσιο του Συστήματος του Ευρώ είναι οι νόμοι που η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δημιουργήσει κι έχει επιβάλλει σε όλες τις πρώην κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της ευρωζώνης. Και λέω πρώην κεντρικές τράπεζες των χωρών-μελών της ευρωζώνης, επειδή καμμία πλέον από αυτές δεν είναι στην ουσία κεντρική τράπεζα, αφού στερείται του δικαιώματος που έχουν οι κεντρικές τράπεζες, δηλαδή του δικαιώματος της έκδοσης νομίσματος, της χάραξης νομισματικής πολιτικής και της λειτουργίας τους ως δανειστή εσχάτης ανάγκης.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια δημοκρατική ομοσπονδία εθνικά κυρίαρχων κρατών, η οποία είχε ως πρωταρχικό στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων και της ευημερίας των πολιτών των κρατών αυτών, τότε η κρατική κεντρική της τράπεζα, η ΕΚΤ, θα είχε ανάλογη οικονομική πολιτική.

Δηλαδή, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δημοκρατική, τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα είχε κάνει τα ακόλουθα: Δεν θα ανακεφαλαίωνε τις τράπεζες. Θα τις άφηνε να χρεοκοπήσουν. Δεν θα πίεζε τις κυβερνήσεις των υπερχρεωμένων χωρών-μελών να φορολογούν άγρια τους πολίτες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων για να σώζονται δια των φόρων αυτών οι τράπεζες. Δεν θα δημιουργούσε εξωθεσμικές εταιρείες, ή συνθήκες, όπως ο EFSF και ο ΕSM αντίστοιχα, κατά παράβαση του άρθρου 123 της Συνταγματικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο απαγορεύει την δανειοδότηση υπερχρεωμένων χωρών-μελών από την ΕΚΤ.  (Η ΕΚΤ έχει κερδίσει τεράστια κεφάλαια μέσω των ΕFSF και ΕSM χάρις στον όρο της κατάσχεσης κρατικών πόρων σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής κρατικών χρεών που υπάρχει στις δανειακές της συμβάσεις.)

Η ΕΚΤ παρότρυνε τις υπερχρεωμένες χώρες-μέλη της ΕΕ να εκδίδουν κρατικά χρεόγραφα με αστρονομικά επιτόκια και εγγύηση την υποθήκευση των ίδιων των χωρών, τα οποία αγοράζει η ΕΚΤ, πάλι κατά παράβαση του άρθρου 123 που προανέφερα, τώρα μέσω της νέας τερατώδους Συνθήκης που δημιούργησε, της ESM. Ούτε θα ερχόταν η ΕΚΤ να δημιουργήσει από κοινού με την Commission μία νέα Συνθήκη το 2012, την Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (TSCG), για να νομιμοποιήσει συν τοις άλλοις και την προαναφερθείσα της παράβαση.

Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί μία κρατική κεντρική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεριμνά για την ευημερία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ασκεί νομισματική και δημοσιοοικονομική πολιτική υπέρ της ευημερίας των λαών της ΕΕ.

Αντίθετα, η ΕΚΤ λειτουργεί ως κερδοσκοπικότατη τράπεζα, που σκοπόν έχει το κέρδος μέσω των τοκογλυφικών της μηχανισμών και την κατάσχεση των πόρων των χωρών που έχει κατορθώσει να υποτάξει με παράνομες δανειακές συμβάσεις.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ένας ανεξέλεγκτος κι ανεξάρτητος οργανισμός του οποίου η ηγεσία διορίζεται για μία 8ετία και απολαμβάνει ισόβιας δικαστικής ασυλίας. Ο μόνος θεσμός που υποτίθεται ότι έχει δικαίωμα να ελέγξει την ΕΚΤ σε περίπτωση κάποιας καταγγελίας είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο από ότι έχει φανεί, προφασιζόμενο άγνοια των οικονομικών θεμάτων, δεν αντιβαίνει στις ορέξεις της.

Η ΕΚΤ επομένως έχει απεριόριστη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μόνη τυπική της υποχρέωση είναι να διατηρεί σταθερές τις τιμές των προϊόντων στην ΕΕ και να “προστατεύει” το ευρώ. Το επίπεδο της παντοδυναμίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ασύλληπτο. Στο Νομικό της Πλαίσιο προβλέπεται ότι η ΕΚΤ έχει «absolute priority”, ήτοι «απόλυτη προτεραιότητα».

Αυτός ο όρος σημαίνει ότι η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει τους νόμους και τις κυρώσεις που θεσπίζει η ίδια, ακόμα κι όταν ολόκληροι πληθυσμοί χωρών-μελών αποδεκατίζονται.   Η υπέρτατη αξία που υπηρετεί η ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιμών και το ευρώ, ακόμα και εις βάρος της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

3 COMMENTS

  1. Υφίσταται και μία πολύ σοβαρή παράμετρος ασφάλειας της χώρας, και αυτό επειδή δεν είμαστε ένα νησί στην μέση του Ειρηνικού.
    Η μή έκδοση χρήματος από το εθνικό κέντρο ευνοεί την ταυτόχρονη αδυναμία του να χρηματοδοτεί και χειρίζεται, κατά το δοκούν, πάσης φύσεως ευαίσθητους χώρους που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και σχεδιαστικής (πέραν των εξοπλισμών που είναι σε συνάλλαγμα).
    Είναι απώλεια εθνικής κυριαρχίας εν τοις πράγμασι.
    Η στρόφιγγα των ροών σε ζωτικούς τομείς όπως πληροφόρησης, εσωτερικής λειτουργίας του κράτους, τύπου και πληροφοριών… αλλά ακόμη και δημ παιδείας, δημ υγείας, τραπεζικών υπηρεσιών κλπ, δεν είναι δυνατόν να εξαρτάται από την ά-γνωστη διάθεση ξένων ανεξέλεγκτων κέντρων -και ομόρων κρατών- που μπορεί να δρουν ποικιλοτρόπως.
    Υπάρχουν πολύ καταλυτικές επιπτώσεις και αυτό πλέον το βλέπουμε συν τω χρόνω να εξελίσσεται.

  2. I am not sure the place yo;&u8217#re getting your info, however great topic. I needs to spend some time learning more or figuring out more. Thank you for great information I was searching for this information for my mission.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.