Η εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης του φυσικού αερίου την περασμένη χρονιά κατά 21,06% οδήγησε σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας του ΔΕΣΦΑ, της δημόσιας εταιρίας φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, με βάση τα αποτελέσματα που έχουν τεθεί σε γνώση και των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 54,59%, από τα 156,4 στα 241,8 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 70,19% από τα 104,2 στα 177,4 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων κατά 152% από τα 49,7 στα 125,9 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη μετά από φόρους κατά 149,47% από τα 34,3 εκατ. στα 85,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου του 2017 ήταν 227,77 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος της αύξησης προήλθε από την αυξημένη κατανάλωση αερίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών πέρυσι, που οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης τόσο από τους ηλεκτροπαραγωγούς (18,6%) όσο και από τους απλούς καταναλωτές στο δίκτυο (10,5%). Η πιο μεγάλη αύξηση ωστόσο προήλθε από τη βιομηχανία (64,9%) και είναι διατηρήσιμη αφού δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Η εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας του ΔΕΣΦΑ καθιστά ακόμη πιο εγκληματική ενέργεια την πώληση των 2/3 των μετοχών της σε ιδιώτες. Πρόκειται για ένα έγκλημα εθνικού χαρακτήρα, καθώς αφορά στο ξεπούλημα μιας εταιρίας δυναμικά αναπτυσσόμενης. Ένα ξεπούλημα που εντάσσεται στη συνολικότερο προσανατολισμό της υπονόμευσης της προοπτικής μιας ανεξάρτητης από ντόπια και ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα και υπό κοινωνικό έλεγχο, εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Πηγή: “iskra”

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.