Ύστερα από την κατακραυγή από την αποκάλυψη ότι, ακόμα και πλατείες,δρόμοι αρχαιολογικοί χώροι κλπ., μεταφέρονται στο Υπερταμείο και από εκεέι στους “δανειστές”, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μια αμφιλεγόμενη ανακοίνωση που στην ουσία επιβεβαιώνει αν όχι ολόκληρη την έκταση του ξεπουλήματος, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της.

Η ανακοίνωση παραδέχεται ότι, η  υπουργική απόφαση για την μεταφορά των δημόσιων ακινήτων ήταν το 75ο από τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης.  Παραδέχεται επίσης ότι, έγινε χαρτογράφηση όλων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων με δημόσιο και ημιδημόσιο χαρακτήρα, αλλά για την ολοκλήρωση της μεταφοράς του στο Υπερταμείο, θα γίνουν πρώτα οι απαραίτητοι έλεγχοι. Δεν αποκλείει δηλ., κάθε άλλο, την παραχώρησή τους στο Υπερταμείο ύστερα από ελέγχους.

Ακόμα, στην ανακοίνωση υποστηρίζεται  ότι,από τη μεταβίβαση στο Υπερταμείο εξαιρούνται :

α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,

β. περιοχές Ramsar,

γ. περιοχές Natura,

δ. αρχαιολογικοί χώροι,

ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. (Όπως πλατείες, πεζοδρόμια , δρόμοι, γιαλοί, λιμάνια, όρμοι, λίμνες,  καθώς και όλα τα κοινόχρηστα, δηλ. όλα όσα είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών).

Αλλά ας δούμε αυτές τις περιπτώσει ξεχωριστά.

Πρώτον,οι δασικές εκτάσεις δεν έχουν χρηματιστηριακή αξία και για αυτό δεν έχει νόημα η παραχώρησή τους στο Υπερταμείο.Το ίδιο και οι περιοχές Ramsar και Natura, οι πλατείες, τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι, οι παρόχθιες εκτάσεις, οι υδρότοποι,οι όρμοι και οι λίμνες.

Οι αιγιαλοί πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο Υπερταμείο, αφού προστατεύονται από τους νόμους, τη διεθνή πραγματικότητα και την κοινή λογική.

Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών, είναι προφανώς αδύνατο να εξυπηρετήσουν την εισπρακτική βουλιμία των ξένων αφεντικών. Φαντάζεστε το Υπερταμείο, να ζητούσε ποσοστά από τις εισπράξεις από το παγκάρι της εκκλησίας ;

Σχετικά με τα λιμάνια, το Υπουργείο ψεύδεται ασύστολα. Όλα τα κερδοφόρα λιμάνια, έχουν ήδη ξεπουληθεί ή προωθείται το ξεπούλημά τους έναντι ευτελούς τιμήματος, τα περισσότερα σε γερμανική ημικρατική εταιρεία. Και μάλιστα με δάνειο από τις πρώην ελληνικές τράπεζες  που τωρα έχουν και αυτές υφαρπαγεί σκανδαλωδώς από δικούς τους ανθρώπους.

Τα κέρδη από την εκμετάλλευση αρχαιολογικών χώρων είναι σχετικά περιορισμένα, αν ληφθεί υπόψη και το υψηλό κόστος συντήρησής τους. Επιπλέον, είναι αδύνατο να πουληθούν ώστε να αποδώσαν άμεσο κέρδος, κάτι στο οποίο στοχεύουν οι “δανειστές”.

Αλλά και εδώ υπάρχει ζήτημα.  Περιοχές χαρακτηρισμένες ως αρχαιολογικοί χώροι, δρομολογούνται ήδη για αποχαρακτηρισμό ώστε να μεταβιβαστούν στο Υπερταμείο ως δημόσια περιουσία. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, που παραδοσιακά ελέγχεται απο ΣΥΡΙΖΑίους και σήμερα ακόμα περισσότερα, έχει ήδη αποχαρακτηρίσει ως μη αρχαιολογική, την ιστορική περιοχή γύρω από τις Θερμοπύλες. Και προφανώς έπεται συνέχεια.

Το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του δεν αρνείται ότι, ολόκληρη, (το τονίζουμε, ολόκληρη χωρίς εξαιρέσεις), η ελληνική δημόσια περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προωθείται για μεταβίβαση-υφαρπαγή από το Υπερταμείο, με σκοπό την αποπληρωμή χρεών, που το μεγαλύτερο μέρος τους δημιουργήθηκε μέσα στην ευρωζώνη και τα οποία συνεχώς αυξάνονται.Ήδη κτίρια Ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό έχουν πουληθεί με συνοπτικές διαδικασίες.

Με δεδομένη την ελλιπή ή και ανυπαρξία κτηματολογίου και σαφης οριοθέτησης ανάμεσα σε δημόσια, δημοτική ή και ιδιωτική περιουσία, εναπόκειται στην κρίση των “δανειστών” να αποφασίσουν για ορισμένα αμφιλεγόμενα αλλά κερδοφόρα ακίνητα και εκτάσεις αν θα τα συμπεριλάβουν ή όχι στο Υπερταμείο.Γιατί ας μην γελιόμαστε. Στη σημερινή Ελλάδα εκείνοι που αποφασίζουν για σημαντικά θέματα και ειδικότερα για ότι αφορά την είσραξη οικονομικών πόρων απο τους “δανειστές”, είναι οι ίδιοι οι “δανειστές”.

Ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις – αποκαλύψεις, παραθέτουμε αυτούσια την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών

Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία αναφερόμενα στην υπουργική απόφαση [ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018]– συνάγουν με τρόπο αυθαίρετο ότι εκχωρούνται “εν κρυπτώ” “δημόσιοι χώροι, κτήρια, πλατείες, αλσύλλια, περιουσίες ιδιωτών κλπ.” στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) επισημαίνονται τα εξής:

• Η υπουργική απόφαση για την μεταφορά των ακινήτων ήταν ένα από τα 88 προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα στο 75ο προαπαιτούμενο αναφέρει την υποχρέωση μεταφοράς επιπλέον ακινήτων στην ΕΤΑΔ για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης και του προγράμματος.

• Αναφορικά με την διαδικασία (όπως αναφέρει και η έκθεση συμμόρφωσης) η μεταφορά των ακινήτων γίνεται κατόπιν εισήγησης από την ΕΕΣΥΠ. Για το σκοπό αυτό η ΕΕΣΥΠ ανέλυσε τα στοιχεία ακινήτων του δημοσίου από τις διαθέσιμες βάσεις (συμπεριλαμβανομένου και του Κτηματολογίου), και υπέβαλε τη σχετική εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάσει της οποίας εκδόθηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση.

• Επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση δεν σημαίνει αυτομάτως την μεταφορά των ακινήτων αυτών από το δημόσιο στην ΕΤΑΔ/ΕΕΣΥΠ. Θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί ποιά από αυτά τα ακίνητα δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ. Οι έλεγχοι αυτοί καθίστανται απαραίτητοι λόγω και του ότι η πληροφορία που υπάρχει στις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων είναι πολύ συχνά ελλιπής, καθώς οι φορείς δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες επικαιροποιήσεις και ενημερώσεις με τα πλήρη στοιχεία των ακινήτων που έχουν στην κυριότητά τους.

• Θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο ότι τόσο στο νόμο 4389/2016 όσο και στην Υπουργική Απόφαση, τα ακίνητα στα οποία γίνεται αναφορά είναι αυτά που βρίσκονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου με την στενή έννοια. Δεν συμπεριλαμβάνονται δηλαδή ακίνητα τα οποία τελούν νομίμως στην κυριότητα των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ, των ασφαλιστικών ταμείων, των ΔΕΚΟ κλπ. Προφανές δε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστεί περιουσία ιδιωτών.

• Τέλος, αναφορικά με τις κατηγορίες ακινήτων που δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ/ΕΕΣΥΠ αυτές είναι ξεκάθαρες τόσο στην υπουργική απόφαση του Ιουνίου όσο και στον ιδρυτικό νόμο της ΕΕΣΥΠ. Συγκεκριμένα, στην υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018) αναφέρονται ρητά οι προϋποθέσεις μεταφοράς ακινήτων στην ΕΤΑΔ:

«Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται όσα τυχόν από τα ανωτέρω ακίνητα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν. 4389/2016 ή, γενικά, η μεταβίβαση τους είναι αντίθετη στις κείμενες διατάξεις.”

Αυτές οι εξαιρέσεις είναι:

α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,

β. περιοχές Ramsar,

γ. περιοχές Natura,

δ. αρχαιολογικοί χώροι,

ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. (Όπως πλατείες, πεζοδρόμια , δρόμοι, γιαλοί, λιμάνια, όρμοι, λίμνες , κλπ, καθώς και όλα τα κοινόχρηστα, δηλ. όλα όσα είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών)

Συμπερασματικά: Καμία μεταφορά ακινήτου δεν συντελείται εάν συντρέχει περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 196 του ν.4389/2016. Οτιδήποτε άλλο διακινείται ή τάχα “αποκαλύπτεται” ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.