Ένας από τους διάφορους τρόπους με τους οποίους η ευρωζώνη έχει επιβάλλει την κλοπή της χώρα μας και την επιβάρυνσή της με τεράστια χρέη είναι οι συναλλαγές μέσω της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων, όπου το ελληνικό κράτος δεν έχει δικαίωμα να συναλλάσσεται, όπως δεν έχει δικαίωμα να δανείζεται από χώρες εκτός της ευρωζώνης.

Το παράδειγμα είναι πραγματικό και έχει συμβεί στην πράξη με διάφορες παραλλαγές. Το ελληνικό δημόσιο εκδίδει ένα κρατικό ομόλογο ύψους 1 δις ευρώ που θα λήξει σε τέσσερα χρόνια. Επειδή κάποια στιγμή έχει επείγουσα ανάγκη ρευστότητας, το διαπραγματεύεται στην δευτερογενή αγορά, όπου έχει δικαίωμα να πουλά αλλά όχι να αγοράζει και τελικά το πουλά σε ξένα funds στο 60% της αξίας του εισπράττοντας 600 εκ. ευρώ.Το ομόλογο λήγει στα 4 χρόνια και το ελληνικό δημόσιο καταβάλλει το σύνολο του ποσού του 1 δις και επιπλέον 200 εκ. περίπου για τόκους. Τα funds έχουν κερδίσει σε βάρος μας 400-600 εκ. ευρώ.Τόσο απλά.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.