Νίκος Χουντής προς Κομισιόν:

  • «Παράνομη η διαδικασία πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ)
  • «Παραβιάζεται το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/25 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς».

Την άμεση διακοπή της διαδικασίας πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), διότι παραβιάζεται κατάφωρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και συγκεκριμένα η Οδηγία 2004/25 , ζητάει με ερώτηση του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ)  Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα σε ερώτηση που κατέθεσε σήμερα ο Νίκος Χουντής αναφέρεται στην απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία αποφάσισε ότι προσκειμένου για την πώληση του 50,1% των μετοχών των ΕΛΠΕ δεν απαιτείται ο μελλοντικός αγοραστής να κάνει δημόσια προσφορά προς τους μετόχους της εισηγμένης επιχείρησης αντίθετα με τα όσα επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να προστατεύονται οι μικρομέτοχοι της επιχείρησης.

Συνεχίζοντας την ερώτησή του σημειώνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξαίρεση από τον κανόνα που θεσπίζει το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/25 για τις Δημόσιες που πρόκειται να  ιδιωτικοποιηθούν επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο, όπως στην προκείμενη περίπτωση στα ΕΛΠΕ, όπου το Δημόσιο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια.

Τονίζει  ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, σε όλη την Ευρώπη οι μικρομέτοχοι δημοσίων εισηγμένων επιχειρήσεων, η επιχειρήσεων με συμμετοχή του Δημοσίου στο Κεφάλαιο τους, τυγχάνουν «μειωμένης εξασφάλισης» σε σχέση  με τους μετόχους ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας στην ερώτηση του ζητά από την Κομισιόν να πράξει τα δέοντα για να σταματήσει άμεσα την παράνομη διαδικασία πώλησης των ΕΛΠΕ.

Σημειώνεται ότι όλη αυτή η υπόθεση αποκτά οσμή σκανδαλώδους εύνοιας υπέρ του αγοραστή, όταν η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πώληση στην κοινοπραξία των εταιριών Glencore ,Vitol έγινε σε αντίθεση με την εισήγηση  της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εισηγήθηκε υπερ της υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς  προκειμένου να μην ζημιωθούν οι μικρομέτοχοι (ελληνικός τύπος 7.11.2018).

Επίσης σημειώνεται ότι μια εκ των δύο εταιριών της κοινοπραξίας, η Glencore , σύμφωνα με δημοσιεύματα αρχές Ιουλίου, βρίσκεται στο στόχαστρο της Αμερικανικής Δικαιοσύνης καθώς «εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο στη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

Παράνομη διαδικασία πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ)

Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε ότι, προκειμένου για την πώληση του 50,1% των μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), οι δεσμευτικές προσφορές να υποβληθούν μέχρι τις αρχές του 2019 και ότι, δεν απαιτείται δημόσια προσφορά προς τους μετόχους της εισηγμένης, από τον νέο αγοραστή.

Ανεξάρτητα από τη θέση που μπορεί να έχει κάποιος για την εν λόγω ιδιωτικοποίηση, με δεδομένο ότι η Οδηγία 2004/25 σε ανάλογες περιπτώσεις προβλέπει ότι προκειμένου για την ισότιμη μεταχείριση και προστασία όλων των μετόχων, επιβάλλεται ο υποψήφιος αγοραστής να υποβάλλει δημόσια προσφορά εξαγοράς των μετοχών και των μειοψηφούντων μετόχων, ερωτάται η Επιτροπή:

1.      Η ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2004/25; Προβλέπεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία εξαίρεση από τον κανόνα του άρθρου 5 της Οδηγίας 2004/25, όταν πρόκειται για δημόσιες προς ιδιωτικοποίηση εταιρίες ή επιχειρήσεις στις οποίες το Δημόσιο συμμετέχει στο κεφάλαιό τους, όπως εν προκειμένω;

2.     Σε μια τέτοια περίπτωση  οι μικρομέτοχοι δημοσίων εισηγμένων επιχειρήσεων έχουν μειωμένη εξασφάλιση από τους μετόχους ιδιωτικών επιχειρήσεων;

3.      Τι πρόκειται να πράξει άμεσα για να σταματήσει η παράνομη διαδικασία πώλησης των ΕΛΠΕ;

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.