Βασίλης Αναστασιάδης

Οι “Παση θυσία στο ευρώ” μας έλεγαν και έπεισαν τελικά την μεγάλη πλειοψηφία ότι με επιστροφή σε εθνικο νόμισμα θα μας αγοράσουν οι ξένοι τα σπίτια μας μισοτιμής.Σημερα που παρά μείναμε στο ευρώ τ αγοράζουν τα Funds 20 τοις εκατό της αξίας τους και στους πληστηριασμους το πολύ βγαίνουν στο τριάντα , σαράντα τοις εκατό της πραγματικής αξίας.

Και επέται συνέχεια.Τοσο ηλίθιοι ήμαστε;Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ανακεφαλατοποιησαμε τις τράπεζες με 230 δις,λόγωπαραμονής στο ευρώ.ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ!!!!!!

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.