Με τροπολογία, που κατατέθηκε στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας για τη μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα:

Ρυθμίζεται το θέμα της περιστασιακής απασχόλησης καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους άνεργους, που πραγματοποίησαν έως και 70 ημερομίσθια ανά 12μηνο, να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουμένων του χρόνου αυτού εργασίας και κάθε χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν ήταν άνεργοι. Αφορά όλους εκείνους που βρίσκουν κάποια περιστασιακή εργασία με μειωμένο ωράριο ή κάποια αγροτική δουλειά ή ίσως κάτι με εργόσημο και χάνουν τους προηγούμενους μήνες ανεργίας.

Εννοείται ότι με τη διάταξη δεν εισάγεται κάποιος νέος τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας.

Με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται σε ομάδες ανέργων κι όχι μόνο σε μακροχρόνια άνεργους η δυνατότητα ένταξης σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο Δημόσιο τομέα.

Εξαιρείται από τις διατάξεις της διαδικασίας πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

Τέλος, παρατείνεται για 4 ακόμη μήνες –και μέχρι 31/7/2017- η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων των δικαιούχων ΟΕΚ, που είναι όμως εγγεγραμμένοι σα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Πηγή: oenet.gr