Θεόδωρος Κατσανέβας

Η αποδυνάμωση της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής οικονομίας και τα βαρύτατα χρέη που καλούμαστε να καταβάλλουμε μέχρι το 2060, δεν επιτρέπουν τα παραμικρά περιθώρια αισιοδοξίας για έξοδο από την ανακυκλούμενη κρίση. Ποτέ και πουθενά δεν έχει επιτευχθεί η καταπολέμηση της ύφεσης με υφεσιακές πολιτικές, υπερτιμημένο νόμισμα και παράλληλη καταβολή υψηλών τοκοχρεωλυσίων για δάνεια.

Η πλέον πρόσφορη λύση κατά την άποψή μας ήταν και είναι η συντεταγμένη έξοδος από την ευρωζώνη, όπως την έχουμε επανειλημμένα αναλύσει και τεκμηριώσει με μελέτες, βιβλία, δημοσιεύσεις. Όμως, η λύση αυτή δεν επιλέχτηκε μέχρι σήμερα για πολιτικούς λόγους που  έχουν επιβάλλει την παραμονή μας στην ευρωζώνη, ελπίζουμε προσωρινή.

Για το λόγο αυτό,  παραθέτουμε εδώ πολύ συνοπτικά, μια ρεαλιστική, καινοτόμα και αποτελεσματική πρόταση για την εύρεση ισχυρών ισοδύναμων ρευστότητας για το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες της ευρωζώνης. Πρόκειται για την έκδοση άτοκων ομολόγων με την εγγύηση του δημοσίου πολύ μικρής αξίας, σύμφωνα με την αντίστοιχη πρόταση για τα mini boats που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ιταλική Βουλή, η οποία μέχρι σήμερα δεν έτυχε ευνοϊκής αποδοχής από τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο.

Στην περίπτωσή της χώρας μας, θα μπορούσε να καταβάλλεται μέρος των μισθών και των συντάξεων του δημοσίου με μικρής αξίας Άτοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου ( ΑΓ/ΕΔ, Interest-Free Bonds of the Hellenic State, IFB/HS), κάτι αντίστοιχο με τα Ιταλικά mini boats. Ένα ΑΓ/ΕΔ θα ισούται με ένα ευρώ και θα χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους για συναλλαγές στην εσωτερική αγορά με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Το συνολικό ΑΕΠ της χώρας για το 2019, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 192 δις και οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού σε 57 δις. Οι δαπάνες για μισθούς και συντάξεις του δημοσίου υπολογίζονται ότι σε 28 δις περίπου. Το 1/3 από το ως άνω ποσό δηλ. περίπου 9 δις προτείνεται να παρέχεται μέσω των ΑΓ/ΕΔ, με τα οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα μπορούν να καταβάλλουν τους φόρους, τις δανειακές τους υποχρεώσεις και αγορές στην εσωτερική αγορά.

Με τον τρόπο αυτό, χωρίς να θίγεται η αγοραστική δυνατότητα των κατόχων των ΑΓ/ΕΔ,  προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ισοδύναμο με αυτονόητα οφέλη. Εφ’ όσον ο προϋπολογισμός παραμείνει πλεονασματικός, δε θα υφίστανται πιεστικές ανάγκες για νέα δάνεια, μειώνονται δραστικά οι πιέσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, παρέχεται μεγάλη ανάσα ρευστότητας με δυνατότητες αναπτυξιακών δράσεων, όπως και για στήριξη μικρομεσαίων εισοδημάτων και κοινωνικών παροχών.

Μια τέτοια προοπτική, εκτός από την αναγκαία εισοδηματική ανακούφιση για τον μέσο πολίτη, θα ενισχύσει την  εσωτερική κατανάλωση και εγχώρια ζήτηση και μπορεί να αναστρέψει την κατιούσα πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται πολιτική βούληση και μια κυβέρνηση που θα είναι διατεθειμένη να τα επιβάλλει με τη γλώσσα της λογικής, της πειθούς και της ισχύος. Σε τελευταία ανάλυση, πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία της σύγκρουσης της Ιταλίας με τις Βρυξέλες και την ΕΚΤ για το ίδιο θέμα. Όμως, καλό θα ήταν να προετοιμαζόμαστε και εμείς για μια παρόμοια διέξοδο.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.