Σε νέα αύξηση του ELA προχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι ελληνικές τράπεζες, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω αξιολόγησης οδηγεί σε εκροή τραπεζικών καταθέσεων.

Στην αύξηση του ανώτατου ορίου του μηχανισμού Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα  προς τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ αύξησε το ανώτατο όριο του ELA κατά 400 εκατ. ευρώ, στα 46,6 δισ. ευρώ έως και  την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.

Σημειώνεται πως η νέα αύξηση του ανώτατου ορίου κατά 0,4 δισ. ευρώ αντανακλά τις  εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και τις εκροές καταθέσεων που εντείνονται από τον Ιανουάριο. Και τον Φεβρουάριο μετά από την πτωτική τάση στο όριο του ELA,  η συνολική εξάρτηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ ή 0,7% στα 43,1 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται από τον έκτακτο μηχανισμό της ΕΚΤ από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν και η κεντρική τράπεζα διέκοψε την απευθείας πρόσβαση στη «φθηνή» χρηματοδότηση.

Τον Ιούνιο του 2016, ωστόσο, η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του κόστους δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης και η παρατεταμένη αβεβαιότητα που προκαλεί στην οικονομία δημιουργεί αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα που βλέπει όχι μόνο τις καταθέσεις να φεύγουν αλλά και τους στόχους διαχειρίσης των κόκκινων δανείων να απομακρύνονται επικίνδυνα.

Η παρέλευση της 20ης Μαρτίου χωρίς απόφαση στο Eurogroup και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για να καλυφθούν οι μεγάλες διαφορές επιτείνουν την αβεβαιότητα και επιδρούν στην καταθετική βάση των τραπεζών. Επιπροσθέτως, η κύρια προσδοκία των τραπεζών που είναι η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ απομακρύνεται όσο συνεχίζεται η εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Και  το ουσιώδεν είναι η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο και να μην τραβήξει σε μάκρος εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο για τα οφέλη του QE.

Η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ εκτός από την πρόσβαση σε φθηνή ρευστότητα θα δώσει θετικό μήνυμα στις αγοράς, στους επενδυτές αλλά και τους καταθέτες δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιστροφής στην κανονικότητα.