Το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας που ήταν πλεονασματικό υπέρ της χώρας μας, ανατράπηκε σε βάρος μας, μετά την υποτίμηση-διολίσθηση της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ και των άλλων διεθνών νομισμάτων.
Η εξέλιξη αυτή, όπως πολλές παρόμοιες περιπτώσεις,αποδεικνύει την κομβική σημασία των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο διεθνές εμπόριο και ειδικότερα όσον αφορά χώρες με την οικονομική διάρθρωση της Ελλάδας, όπου, τα κύρια εξαγωγικά της προϊόντα ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή, είναι προϊόντα έντασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή,η συμμετοχή του εργατικού κόστους, του οποίου η αμοιβή δεν μπορεί να συμπιεσθεί κάτω απο ένα ορισμένο επίπεδο, είναι πολύ υψηλή