Τον κίνδυνο να μείνει η ελληνική οικονομία δίχως αναγνωρισμένο φορέα Διαπίστευσης, μέχρι τέλη του μήνα επισήμαναν χθες εκπρόσωποι του ΣΕΒ και της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης – HellasCert. Όπως επεσήμαναν σε κοινή συνέντευξη Τύπου, στις 28 Φεβρουαρίου 2017 εξέπνευσε η διετής προθεσμία που είχε δώσει η European Cooperation for Accreditation – Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (EA), προκειμένου το υπουργείο Οικονομίας να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, για τη συμμόρφωση του εθνικού μας Οργανισμού Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΑ. Η απώλεια της αναγνώρισης του ΕΣΥΔ επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν το 26% της συνολικής απασχόλησης και αντιστοιχούν στο 18% του ΑΕΠ.