Όχι υποδείξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα από χώρες που συστηματικά τα παραβιάζουν

Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις περί ανθρωπισμού και περί της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων από χώρες που τα παραβιάζουν, καταστρατηγώντας διεθνείς συμβάσεις για εσωτερική κατανάλωση, και

Η κυβέρνηση οδηγεί σε αφανισμό τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών

Συγκεκριμένες προτάσεις, έχει καταθέσει στο υπουργείο Ανάπτυξης εδώ και 2,5 μήνες, σχετικά με την απόσυρση των επίμαχων άρθρων του επερχόμενου Νομοσχεδίου το οποίο σηματοδοτεί το