Ευρωπαϊκό «μάτι» στις εκπομπές βλαβερών αερίων που παράγει ο άνθρωπος

Καλλιτεχνική απεικόνιση ενός από τους δορυφόρους που θα παρακολουθούν τις εκπομπές βλαβερών αερίων στην ατμόσφαιρα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε στη διεθνή διάσκεψη για