Η παγκόσμια εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής είναι μια από τις κρισιμότερες απειλές για τη δημόσια Υγεία

Άρθρο του προέδρου EFPIA και γενικού διευθυντή της BOEHRINGER INGELHEIM,UBERTUS VON BAUMBACH Η μικροβιακή αντοχή είναι μία από τις κορυφαίες απειλές για την ανθρώπινη υγεία