Αύξηση του ΑΕΠ και των εισοδημάτων άνω του 4% ετησίως, δημιουργία 1,4 εκ. θέσεων εργασίας, μείωση της ανεργίας κάτω του 12%, κρατικοποίηση των τραπεζών, προστασία των τραπεζικών καταθέσεων και των δανείων, αποφυγή του υπερπληθωρισμού, μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, μαζί με πολλά άλλα ζητήματα περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα των 27 σημείων συντεταγμένης μετάβασης στη δραχμή που έχει εκπονήσει το επιστημονικό μας επιτελείο στη βάση πολλών μελετών και σχετικών εκδόσεων, με βιβλία,άρθρα, παρουσιάσεις ( βλ. www.odosdracmis.gr, www.drachmi5.gr. www.freepen.gr,κλπ).

 Αρχική μεταβατική περίοδος και ρύθμιση του χρέους

Στο πρόγραμμα  προτείνεται μια αρχική μεταβατική περίοδος με στάση πληρωμών και έκδοση προσωρινού ηλεκτρονικού και ανταλλάξιμου χρήματος  με ισοτιμία 1/1 προς το ευρώ. Αυτό είναι αναγκαίο για την αρχική φάση των διαπραγματεύσεων  με τους Εταίρους, για το “φιλικό” Grexit, προσωρινό ή μόνιμο. Η δυνατότητα άμεσης παροχής ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, αποτελεί το κλειδί για αποτελεσματική διαπραγμάτευση με τους δανειστές, οι οποίοι δε θα μπορούν να ανοιγοκλείνουν εκβιαστικά τον κρουνό παροχής χρήματος όπως κάνουν μέχρι τώρα. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι είναι συνετό να υπερεκτιμήσουμε τις απαιτήσεις και προσδοκίες μας, αγνοώντας τη γεωπολιτική υπεροπλία των δανειστών. Με τη γλώσσα της λογικής και της γνώσης, με κατάλληλες κινήσεις και ενέργειες, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα από το σημερινό απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο. Αν μη τι άλλο, η διαπραγμάτευση δε θα γίνει με το πιστόλι στον κρόταφο. Θα τεθεί το θέμα των πολεμικών αποζημειώσεων και η ρύθμιση του χρέους με την αρχική ισοτιμία 1: 1 προς το ευρώ και με τους ίδιους όρους που έγινε η ρύθμιση του τεράστιου Γερμανικού χρέους με τη Συμφωνία του Λονδίνου το 1953, η οποία οφειλόταν στο αιματοκύλισμα της υφηλίου σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Αυτό σημαίνει διαγραφή του χρέους κατά 70% και αποπληρωμή του υπολοίπου με αναπτυξιακή ρήτρα, δηλ. αποπληρωμή του μόνο όταν υπάρχει ετήσια ανάπτυξη.Επισημαίνεται εδώ ότι, το σημερινό τεράστιο χρέος της χώρας μας είναι τεχνητό, αφού περίπου διπλασιάστηκε μέσα στην περίοδο της ευρωζώνης και ειδικότερα μετά το 2008. Αντί να εκδίδουμε δικό μας χρήμα, για να αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον μέρος των υποχρεώσεών μας, δανειζόμαστε χρήμα με τόκο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που εδρεύει στην Φραγκφούρτη. Αυτό και όχι μόνο αυτό, εξηγεί τον υπερδιπλασιασμό του χρέους τα τελευταία χρόνια, εκτός από την Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ευρωζώνης και ειδικότερα στην Ιταλία, Πορτογαλία,Ιρλανδία, Κύπρο, Ισπανία. Πρόκειται για μια “παγίδα χρέους” με την οποία λειτουργεί η ευρωζώνη και δημιουργεί καταστάσεις υποτέλειας σε χώρες όπως η Ελλάδα.

Έκδοση της νέας δραχμής

Σε δεύτερη φάση,ακολουθεί η έκδοση της νέας δραχμής με  υποτίμησή της κατά 25% Μία δραχμή θα αντιστοιχεί  σε  0,75 ευρώ ( 100 δραχμές : 75 ευρώ)  με  κλείδωμα της ισοτιμίας  σε αυτά τα επίπεδα, όπως έχει προταθεί  και από τους δανειστές. Σε αυτή την περίπτωση, Το Βερολίνο  για δικούς του λόγους,  έχει προτείνει να υπάρξει κούρεμα και αναδιάρθρωση του χρέους, να μας χορηγήσουν οι Βρυξέλες 50 δις και να εγγυηθούν την ως άνω ισοτιμία, ενώ έχουν κάνει αναφορά και σε συζήτηση για τις πολεμικές αποζημιώσεις. Το ευρώ  μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί παράλληλα με τη δραχμή, μια πρακτική που ακολουθείται με διάφορους τρόπους σε πολλές  χώρες διεθνώς και στην Ευρώπη. Όμως,  ο έλεγχος της νομισματικής κυκλοφορίας της δραχμής, της Τράπεζας της Ελλάδος όπως και των συστημικών τραπεζών, θα περιέλθει στο ελληνικό κράτος. Μετά από περίοδο διάρκειας ενός περίπου χρόνου ή και λιγότερο, προβλέπεται ετήσια ανάπτυξη του ΑΕΠ, των μισθών, συντάξεων και εισοδημάτων γενικότερα, σε επίπεδα  άνω του 4%,  αλματώδης αύξηση της απασχόλησης, με τη δημιουργία άνω του 1,4εκ. θέσεων εργασίας και συμπίεση της ανεργίας κάτω του 12%.

Απασχόληση και ανεργία

Η έκδοση εθνικού νομίσματος και η υποτίμησή του κατά 25%, θα οδηγήσει σε άμεση ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας. Όπως έγινε το 1953 από τον συντηρητικό Σπύρο Μαρκεζίνη και όχι μόνο, αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά από την αρχική περίοδο προσαρμογής του πρώτου χρόνου, προβλέπεται, όπως προαναφέρθηκε, ισχυρή συμπίεση της ανεργίας σε ποσοστά κάτω του 12%, με δημιουργία σταδιακά άνω του 1,4 εκ. θέσεων εργασίας Συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας είναι, η επιδοτούμενη απασχόληση με ειδική έμφαση σε νέους, ΑΜΕΑ, γυναίκες, ώριμους απολυμένους εργαζόμενους, άτομα του κοινωνικού περιθωρίου κλπ. Επίσης, η αναβάθμιση του επαγγελματικού προσανατολισμού, η δημιουργία χάρτη εθνικών και τοπικών αναγκών για την αγορά εργασίας και η σύνδεσή του με την εκπαίδευση, προγράμματα δια βίου κατάρτισης, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων εργασίας του ΟΑΕΔ, η επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα της καινοτομίας, η προώθηση αποδοτικών πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της υγιούς μεταποιητικής δραστηριότητας και ειδικότερα των εξαγωγών, η αποτροπή παρασιτικών δραστηριοτήτων της ήσσονος προσπάθειας.

Έλεγχος του πληθωρισμού και επάρκεια σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα

Η πορεία των τιμών τα τελευταία χρόνια κινείται με αρνητικούς ρυθμούς της τάξης του 1-2,5%, γεγονός που λειτουργεί ιδιαίτερα αρνητικά για την οικονομία η οποία έχει πέσει σε υποτονία.  Λιγότερο από το 50% του παραγωγικού της δυναμικού αξιοποιείται, ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις  ρευστότητας, αδυναμία επιχειρηματικού δανεισμού και υψηλά επιτόκια άνω του 5-7%. Επιπλέον, με την ύπαρξη του αρνητικού πληθωρισμού, αυξάνονται τα δημόσια και ιδιωτικά χρέη. Κατά συνέπεια,ένας ελεγχόμενος πληθωρισμός είναι σήμερα αναγκαίος. Πραγματικός κίνδυνος που πρέπει να προσεχθεί είναι ο υπερπληθωρισμός, η ανεξέλεγκτη δηλ. μεγάλη και συνεχής αύξηση των τιμών. Σύμφωνα με το σχέδιο της συντεταγμένης μετάβασης στο εθνικό νόμισμα, ο υπερπληθωρισμός ελέγχεται  με συνετό έλεγχο της κυκλοφορίας του χρήματος σύμφωνα και με τον γνωστό δείκτη Μ2 και αυξήσεις εισοδημάτων που θα ακολουθούν και δε θα προηγούνται από την αύξηση της παραγωγικότητας. Με τα δεδομένα αυτά και το γεγονός ότι, η συμμετοχή των εισαγωγών ανέρχεται στο 25% περίπου του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να συγκρατηθεί σε επίπεδα κάτω του 8-10% στην αρχική φάση και κάτω του 6% λίγο αργότερα. Ζήτημα επάρκειας  αγαθών για  είδη πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα, φάρμακα, πρώτες ύλες, καύσιμα  δεν υφίσταται όπως έχει αναλυθεί εκτεταμένα σε σχετικές αναλύσεις και δημοσιεύσεις, γεγονός που ενισχύεται καταλυτικά από το σημερινό μικρό πλεόνασμα του γενικού ισοζυγίου πληρωμών και όχι μόνο.

Τράπεζες, καταθέσεις, δάνεια

Οι τράπεζες ανακεφαλοποιούνται με εθνικό νόμισμα και περιέρχονται σε πλειοψηφικό κρατικό έλεγχο. Οι τραπεζικές καταθέσεις σε ευρώ προστατεύονται με τη μετατροπή τους σε νέες δραχμές, με αναλογία δραχμή/ευρώ  1:0,75, καλύπτοντας έτσι την υποτίμηση της νέας δραχμής κατά 25%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, καταθέσεις 75.000 ευρώ θα ισούνται με 100.000 νέες δραχμές κ.ο.κ. Για τα στεγαστικά δάνεια και τα επιχειρηματικά δάνεια,  προτείνεται η υποτίμησή τους κατά 50%. Ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 θα ισοδυναμεί με 75.000 ευρώ. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται ειδικότερα, ενώ προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για περιπτώσεις αποδεδειγμένα αναξιοπαθούντων δανειοληπτών. Τα «θαλασσοδάνεια» υπάγονται σε δικαστικές διαδικασίες, όπως και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εσκεμμένα και συστηματικά αποφεύγουν την αποπληρωμή των δανείων τους.

Τρόφιμα και φάρμακα, 

Το οριακά έστω πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών κατά την τρέχουσα περίοδο όπως μας διαβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διασκεδάζει τους έωλους φόβους για ελλείψεις αγαθών πρώτης ανάγκης. Ειδικότερα  το ισοζύγιό εισαγωγών – εξαγωγών τροφίμων είναι ισοσκελισμένο, όπως αποδεικνύεται και από διάφορες μελέτες και ειδικότερα αυτές της ΠΑΣΕΓΕΣ. Έτσι και αλλιώς, οφείλουμε να αγοράζουμε, να επιμένουμε ελληνικά. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, παρ’ όλη την συρρίκνωση της τα τελευταία χρόνια μέσα από τη συμπίεση που υφίσταται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των πολυεθνικών και την κοινοτική και κυβερνητική πολιτική που προωθεί τον αφανισμό της, μπορεί να καλύψει το 60% των φαρμακευτικών σκευασμάτων και περίπου το 90% των ασθενειών. Για ορισμένα σπάνια νέα φάρμακα  υπάρχει επαρκές συνάλλαγμα. Το παράδοξο είναι ότι, τώρα με το ευρώ και όχι παλαιότερα με τη δραχμή, εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είτε γιατί αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ή γιατί δεν έχουν τα απαιτούμενα χρήματα. Ενώ πολλά φάρμακα για απλές όπως και βαριές αρρώστιες, για πρώτη φορά δεν υπάρχουν σήμερα στα νοσοκομεία και στα φαρμακεία.

Πρώτες ύλες και καύσιμα

Σε αντίθεση με μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ελλάδα διαθέτει, αναλογικά με το μέγεθός της, μεγάλα αποθέματα πρώτων υλών, ορυκτού και φυσικού πλούτου. Το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών μας σε αργό πετρέλαιο καλύπτεται από τα ελληνικά διυλιστήρια που διαθέτουν ίδιους πόρους και έχουν συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες με πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Τα διυλιστήριά μας εξάγουν διυλισμένο πετρέλαιο ακόμα και σε πετρελαιοπαραγωγικές χώρες! Επιπλέον, η πτώση της τιμής των καυσίμων τελευταία βοηθά την αυτάρκειά μας σε καύσιμα. Επισημαίνεται επίσης ότι, η υψηλή τιμή των υγρών καυσίμων στην Ελλάδα δεν οφείλεται στο κόστος αγοράς, αλλά στην βαρύτατη επιβάρυνσή τους από φόρους. Με τη δραχμή, ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας, όπως δεν έχουν και όλες οι άλλες χώρες εκτός Ευρωζώνης ή και εκτός της Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, τα Σκόπια, η Αλβανία, κλπ. Και τονίζεται και πάλι εδώ ότι, σήμερα το οριακά πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, συνεπάγεται επάρκεια σε εισαγωγές αγαθών πρώτης ανάγκης και ειδικότερα καυσίμων, πρώτων υλών, τροφίμων, φαρμάκων.

Αναπτυξιακοί πυλώνες και πολιτικές 

Ως κεντρικοί  αναπτυξιακοί πυλώνες, προωθούνται  η γεωργία και ιδιαίτερα η οικολογική και εναλλακτική ανταγωνιστική γεωργία και κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, οι  νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο,η έρευνα και η καινοτομία,οι υπηρεσίες υγείας, η εκπαίδευση με τη  διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ, η φαρμακοβιομηχανία, τα χημικά και πλαστικά προϊόντα, η πετρελαιοβιομηχανία, τσιμεντοβιομηχανία, χαλυβουργία, βιομηχανία ανταλλακτικών, μεταλλικών και ειδικών κατασκευών,τα ναυπηγεία και οι ναυπηγοεπισκευές, η βιομηχανία τροφίμων, οι κατασκευές, ο ποιοτικός τουρισμός και ειδικότερα ο θαλάσσιος, συνεδριακός και θρησκευτικός τουρισμός κλπ., Παρέχονται κίνητρα για την προσέλκυση της Ελληνόκτητης ναυτιλίας στην ελληνική σημαία και τη μεταφορά της έδρας της στον Πειραιά.Δημιουργούνται δύο νέα διυλιστήρια, καθώς και κέντρο υποδοχής φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Προωθείται άμεσα η εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων στα υποθαλάσσια γεωγραφικά μας όρια με ενδιαφερόμενες εταιρείες κυρίως από τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση και δημιουργία αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου μέσα από το υποθαλάσσιο τετράγωνο Ελλάδος, Αιγύπτου,Ισραήλ, Κύπρου. Η προοπτική αυτή, εκτός από μεγάλα οικονομικά οφέλη για τη χώρα, προσδίδει σημαντική  γεωπολιτική ασφάλεια. Μειώνονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, χορηγείται ρευστότητα στις επιχειρήσεις, ενισχύεται η περιφεριακή ανάπτυξη και αποκέντρωση, εκσυγχρονίζεται το δημόσιο με κανόνες ορθολογικής διοίκησης, ελέγχων και αξιοκρατίας και προωθούνται οι επιλεκτικά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας . Αναδεικνύεται ο ελληνικός πολιτισμός  και στηρίζεται  η  ελληνική μουσική, το θέατρο  και οι τέχνες. Γενικότερα, στο πρόγραμμα παρατίθενται συγκεκριμένες, πολλές επιμέρους σαφείς, συνοπτικές προτάσεις για όλα τα επίμαχα θέματα και προβλήματα.

Πόθεν έσχες, κράτος πρόνοιας, δημογραφικό

Ελέγχεται το «πόθεν έσχες» των πολιτικών και ανώτερων δημόσιων και λειτουργών και τραπεζιτών των τελευταίων τριάντα χρόνων και επιβάλλονται  αυστηρές κυρώσεις κατά περίπτωση. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η θέσπιση εγγυημένου κατώτερου εισοδήματος, η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και του κράτους πρόνοιας, με ειδική στοχευμένη μέριμνα για τα ΑΜΕΑ, τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, τους απολυμένους ώριμους εργαζόμενους, κλπ. Χορηγούνται γενναίες αυξήσεις σε Ελληνίδες μητέρες με δύο και τρία παιδιά και παρέχονται κίνητρα για την επιστροφή νέων Ελληνόπουλων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.

Μετανάστες και πρόσφυγες

Στο μεταναστευτικό και προσφυγικό, προτείνεται η ανατροπή του σημερινού καθεστώτος ανοιχτού προσκλητήριου και υποδοχής μεταναστών και ιδιαίτερα των μη αφομοιώσιμων μεταναστών, με απόρριψη του μοντέλου δημιουργίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Επιταχύνονται οι διαδικασίες παροχής ασύλου σε πρόσφυγες και τίθεται επίμονα διεθνώς το ζήτημα της επαναπροώθησης των μη νόμιμων μεταναστών στην Τουρκία και η κατανομή μέρους τους στην Ευρώπη. Μόνο οι πρόσφυγες και οι νόμιμοι μετανάστες θα μπορούν να εξάγουν συνάλλαγμα και αυτό λύνει σε μεγάλο βαθμό τον κίνδυνο εγκλωβισμού μεγάλου αριθμού μη αφομοιώσιμων μεταναστών στη χώρα μας. Ελέγχονται και φυλάσσονται τα σύνορα, επίγεια και θαλάσσια και όλοι οι δίοδοι εισόδου παράνομων μεταναστών. Ελέγχονται οι Μ.Κ.Ο. που ασχολούνται με τους μετανάστες και επιβάλλονται βαρύτατες ποινές, ποινικές και αστικές, στους διακινητές μεταναστών.

Περιβάλλον,αθλητισμός,ναρκωτικά,νεολαία

Έμφαση δίνεται στον αθλητισμό της γειτονιάς, στην αντιμετώπιση της  μάστιγας  των ναρκωτικών, σε μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και αποτροπής της φυγής τους στο εξωτερικό. Πρώτιστη μέριμνα συνιστά η  προστασία του περιβάλλοντος και η συμβατότητά του με την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδική προστασία προτείνεται για τα ποτάμια, τα ρέματα, τον αιγιαλό κλπ από καταπατήσεις και ρύπανση, δημιουργείται μητρώο εξωτερικών ελεγκτών περιβάλλοντος.

Γιατί τώρα είναι αναγκαία η μετάβαση στη δραχμή

Σήμερα η μετάβαση στη δραχμή  είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαία όσο και πρακτικά εφαρμόσιμη. Αναγκαία γιατί έχει πλέον φανεί ολοκάθαρα ότι, η χώρα μας, με τις σημερινές  πολιτικές ακραίας λιτότητας σε συνδυασμό με το υπερτιμημένο ευρώ, κατολισθαίνει συνέχεια στον οικονομικό Καιάδα, χωρίς καμιά  ελπίδα ανάκαμψης. Και είναι πρακτικά εφαρμόσιμη, αφού αυτό εντάσσεται στα σχέδια του Βερολίνου για τη  δημιουργία σκληρού πυρήνα ελεγχόμενης ευρωζώνης  και  ισχυροποίησης του ευρώ  έναντι του δολαρίου. Και επί πλέον γιατί η  Προτεσταντικού τύπου  σιδηρά   πειθαρχία που μας επιβλήθηκε  ήταν χρήσιμη για  να μην επαναληφθούν δικά μας λάθη του παρελθόντος.  Πρόκειται για μια  μελετημένη, ισορροπημένη και εφικτή λύση που δεν οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις όπως προτείνουν ορισμένοι επαναστάτες του σαλονιού, που μπορεί να μας οδηγήσουν σε νέα Μικρασιατική καταστροφή.

Η  πρότασή μας για προσφυγή στο εθνικό νόμισμα, δεν αποτελεί στόχο αλλά το μέσο για την έξοδο από την κρίση, από τη σύγχρονη ελληνική τραγωδία που δεν έχει βιώσει ποτέ στο παρελθόν ο ελληνικός λαός. Γιατί οφείλουμε να θυμηθούμε πως ζούσαμε με τη δραχμή και πως ζούμε σήμερα με το ευρώ. Και να κρίνουμε με τη λογική και όχι με βάση κατευθυνόμενες, ατεκμηρίωτες υποθέσεις και ιδεοληψίες.


 


1 COMMENT

 1. Ωραίο το άρθρο, καλά τα αναφέρει για το εθνικό νόμισμα. Αφού δεν είδα κανένα σχόλιο θα γράψω εγώ. Και όχι μόνο γοα τη Δραχμή, αλλά γενικώς.

  Καταρχάς, όσοι ξέρουν, γνωρίζουν ότι η ΕΕ δημιουργήθηκε μόνο και μόνο για να μπορούν οι κατασκευάστριες χώρες να διακινούν τα εμπορεύματα τους σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ατελώς, χωρίς να επιβάλλονται δασμοί.

  Άρα, η ένταξη της χώρας στην ΕΕ, ήταν λάθος 100%.

  Θέλει πολύ …μυαλό να συνειδητοποιήσει κανείς, ότι εμείς που εισάγουμε περισσότερα από ότι εξάγουμε, θα έχουμε κάθε χρόνο έλλειμμα; Και άρα το χρέος μας (ψεύτικο ή όχι) θα αυξάνει χρόνο με το χρόνο;

  Άρα πρέπει γρήγορα να φύγουμε από την ΕΕ και το Ευρώ και χρειαζόμαστε επειγόντως εθνικό νόμισμα.

  Δεν έχει καμμία σημασία εάν θα έχουμε Ευρωδραχή ή Δραχμή ή …Οβολό. Εθνικό νόμισμα να είναι αρκεί. Εθνικό, ανεξάρτητο και αδέσμευτο. Ομοίως και τραπεζικό σύστημα.

  Πώς έγινε το χρέος της Ελλάδας 320 δις; Πόσο ήταν το χρέος μας πριν την είσοδο στην ΕΕ; Ούτε 150 δις. Μήπως αυξήθηκε τόσο επειδή πληρώναμε …μισθούς και συντάξεις; Ή αυξήθηκε επειδή είχαμε πολλούς …δημοσίους υπαλλήλους;

  Δώσαμε βέβαια από το 2010 έως και το 2012 πολλές δεκάδες δις για ανακεφαλαιοποίηση των ιδιωτικών τραπεζών μας που διαχειρίζονται Ευρώ (την οποιαδήποτε ανακεφαλαιοποίηση δε θα έπρεπε να την κάνουμε μόνοι μας, μιας και δεν εκδίδουμε το χρήμα), αγοράζουμε και πιο ακριβά από τις άλλες χώρες τον στρατιωτικό εξοπλισμό (ούτε τη φύλαξη των συνόρων της ΕΕ θα έπρεπε να κάνουμε μόνοι μας…), καθώς και το πετρέλαιο μας το πουλάει μέχρι και η ομόδοξη Ρωσσία πιο ακριβά (είμαστε …άτυχοι και ούτε την ελληνική ΑΟΖ δεν έχουμε ανακηρύξει), αλλά το βασικό είναι ότι εισάγουμε πολύ περισσότερα από ότι εξάγουμε. Και αυτό κάθε χρόνο χειροτερεύει. Άρα πρέπει επειγόντος να φύγουμε από την ΕΕ. Για να σωθούμε.

  Θα καταθέσω και την πλήρη ΛΥΣΗ για τη σωτηρία του έθνους:

  Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να μας κυβερνήσουν άλλοι. Δε θα μας βγάλουν από τα σκατά αυτοί που μας έριξαν μέσα.

  Μετά, δεν έχουμε δε δίνουμε και διενεργούμε έναν επίσημο λογιστικό έλεγχο του Δημοσίου χρέους για να δούμε πόσα πραγματικά χρωστάμε. Όταν λήξει αυτός ο λογιστικός έλεγχος και ακόμα και αν εμείς ως Ελλάδα χρειαζόμασταν πράγματι το 65 με 70% του Δημοσίου χρέους μας για τις τράπεζές μας (αποκλείεται αλλά …λέμε) και εάν ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε από μόνοι μας τις “χρηματοδοτήσεις” των ιδιωτικών μας τραπεζών που διαχειρίζονται Ευρώ (και όχι η ΕΚΤ όπως σίγουρα ισχύει αλλά λέμε …εάν) τα διεθνή δικαστήρια θα μας διαγράψουν το χρέος αυτό με παράδειγμα την Ισλανδία.

  Το υπόλοιπο 30 με 35% του χρέους θα μας το διαγράψουν βάση των αποφάσεων για τον …Μεταξά.

  Τα διεθνή δικαστήρια σίγουρα θα μας δικαιώσουν και όσοι μας έδωσαν χρήματα μπορούν να ξεχάσουν τα χρήματα αυτά, εφόσον πήγαν για τις χρηματοδοτήσεις των τραπεζών. Ή να τους τα δώσει η ΕΚΤ που εκδίδει το Ευρώ χωρίς αντίκρυσμα σε χρυσό όπως είχε το χρήμα κάποτε.

  Στη συνέχεια, όταν πλέον δε θα χρωστάμε, απαιτούμε και το κατοχικό δάνειο. Δικαστικώς εννοείται γιατί με τα λόγια… Το οποίο, με τους τόκους 75 χρόνων και σε σημερινά χρήματα, είναι γύρω στα 500 δις και όχι 10 ή 20 δις όπως μας λένε οι κυβερνώντες μας. Και είναι σίγουρο χρήμα αφού πρόκειται για διακρατική “συμφωνία” αναγνωρισμένη και από τις δυο πλευρές (ακόμη και ο Χίτλερ ξεκίνησε την αποπληρωμή του).

  Και δεν έχει σχέση με πολεμικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις.

  Μετά, απαιτούμε και αποζημιώσεις από ΕΕ για την κατάντιά μας από τους λάθος χειρισμούς με τα μνημόνια και τη φτωχοποίηση και από ΔΝΤ για τους …λάθος συντελεστές.

  Τέλος, πρέπει η Ελλάδα να κλείσει στη φυλακή για εσχάτη προδοσία, όλους αυτούς που την κατέστρεψαν, αυτούς που την καταχρέωσαν και αυτούς που την ξεπούλησαν και την ξεπουλάνε. Και βεβαίως η εσχάτη προδοσία ποτέ δεν παραγράφεται, ούτε με το νόμο περί …μη ευθύνης υπουργών.

  Και όλες οι υπογραφές τους δε θα “δένουν” την Ελλάδα, όταν αυτοί θα καταδικαστούν για εσχάτη προδοσία.

  Και όλα τα ξεπουλήματα που τα μηδαμινά τους έσοδα πήγαν για το δήθεν χρέος μας (λιμάνια, αεροδρόμια, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, νοσοκομεία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, ΕΛΒΟ, κλπ κλπ) θα επιστραφούν στο δημόσιο.

  Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αφού πρόκειται για εσχάτη προδοσία.-

LEAVE A REPLYThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.