Ξεπουλήθηκε και η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία έναντι του γελοίου τιμήματος των 75 εκ. ευρώ, ακολουθώντας τις εντολές των αφεντικών μας της Ευρωζώνης και απογυμνώνοντας τη χώρα μας από περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική διείσδυσή της στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα πρέπει να μικρύνει για να γίνει ακόμα ποιο υποτελής, αυτό είναι η ουσία του θέματος. Την συγκεκριμένη Τράπεζα αγόρασαν επενδυτές από τη γειτονική χώρα, η οποία με το δικό της νόμισμα, τη χαμηλή φορολογία κλπ., κάνει αλματώδη βήματα στο μέτωπο της οικονομίας της τα τελευταία χρόνια και αν δεν έχει ήδη, θα μας ξεπεράσει πολύ σύντομα. Είναι γνωστό άλλωστε ότι πάμπολλες ελληνικές επιχειρήσει έχουν καταφύγει στη γείτονα χώρα γιατί εκεί οι φορολογικές επιβαρύνσεις  είναι πολλοί χαμηλότερες. Το ίδιο ισχύει και με πολλούς Έλληνες συνταξιούχους που έχουν μετακομίσει εκεί όπου μπορούν να ζουν καλύτερα με την πενιχρή σύνταξη του Ελληνικού κράτους.λόγω του πολύ χαμηλότερου κόστους ζωής
ΟΔΟΣ ΔΡΑΧΜΗΣ

σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η  Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της (99,98%) στη θυγατρική της στη Βουλγαρία, Piraeus Bank Bulgaria AD («PBB»), στην Eurobank Bulgaria AD («η Συναλλαγή), έχοντας λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας, όπως και την έγκριση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το συνολικό τίμημα της συμμετοχής διαμορφώθηκε σε €75εκατ., με τη Συναλλαγή να έχει θετική επίπτωση στα κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 31.03.2019, η Συναλλαγή αυξάνει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) κατά 22 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους €0,8 δισ. σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού.

«Η Συναλλαγή αποτελεί το τελευταίο σημαντικό ορόσημο για την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Συναλλαγή έχει θετική επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και επανεστίαση στις κύριες τραπεζικές δραστηριότητες”, δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Mediobanca ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ η White & Case LLP ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov & Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.


LEAVE A REPLYThis site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.