Τρίτη, Ιανουάριος 23, 2018
Αρχική απόψεις Tο ελληνικό δημόσιο χρέος διπλασιάστηκε μέσα στο ευρώ παρ’ όλο το κούρεμα...

Tο ελληνικό δημόσιο χρέος διπλασιάστηκε μέσα στο ευρώ παρ’ όλο το κούρεμα του PSI

113
0

Το 2002, το χρόνο που η χώρα μας μπήκε στην ευρωζώνη, το χρέος ανερχόταν σε 158,8 δις ευρώ. Το 2016 ανήλθε στο αστρονομικό ποσό των 324 δις, δηλ. περίπου υπερδιπλασιάστηκε. Αυτή η αλματώδης αύξηση έγινε παρ’ όλη το κούρεμα του PSI, χωρίς το οποίο το χρέος θα είχε φτάσει μέχρι και στα 400 δις, δηλ. θα είχε δηλ. τριπλασιαστεί.

Πριν από την ένταξή μας στην ευρωζώνη, το 75% του χρέους ήταν σε δραχμές και μόνο το 25% σε συνάλλαγμα.Κατά συνέπεια, το 75% των τοκοχρεολυσίων πληρωνόντουσαν σε δραχμές. Με την ένταξη στο ευρώ το χρέος μετατράπηκε σε ευρώ, δηλαδη σε συνάλλαγμα.Και σήμερα συνεχώς μεγαλώνει, αφού δανειζόμαστε με επιτόκιο (και με αρνητικό πληθωρισνό της τάξης του 2%) για να πληρώνουμε παλαιότερα χρέη που το μεγαλύτερο μέρος τους δημιουργήθηκε για να αγοράζουμε αμυντικό εξοπλισμό από τη Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ και Μ. Βρετανία. Και για ποιο λόγο ; Για να προστατεύσουμε τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ από την υποτιθέμενη σύμμαχό μας Τουρκία.

Στη Γερμανία χαρίστηκε το 1953 και με συμμετοχή της νικήτρια Ελλάδος, το 70% των χρεών της που οφειλόταν στο αιματοκύλισμα της Ευρώπης από δύο παγκόσμιους πολέμους.Και το υπόλοιπο 30% ρυθμίστηκε με αναπτυξιακή ρήτρα, δηλ. η Γερμανία θα το πλήρωνε μόνο αν είχε ετήσια ανάπτυξη. Οι Γερμανοί με το έτσι θέλω δεν πλήρωσαν πολεμικές αποζημειώσεςι όπως ε΄καναν οι Ιταλοί και οι Βούλγαροι. Αλλά από εμάς  απαιτούν να πληρώσουμε στο ακέραιο χρέη που περίπου διπλασιάστηκαν μέσα στην Γερμανοκρατούμενη ευρωζώνη και κυρίως για την αγορά αμυντικού εξοπλισμού από τους Γερμανούς.

Με την παγίδα χρέους και τον έλεγχο του νομίσματος, οι Γερμανοί πέτυχαν ότι, δεν είχαν καταφέρει να πετύχουν με τα ερπυστριοφόρα, τα στούκας, και τη Γκεστάπο. Μπράβο τους….

Από τι συνίσταται το δημόσιο χρέος και η πορεία του μέσα στην ευρωζώνη 

Αλλά ας δούμε πιο συγκεκριμενα την υπόθεση του χρέους. Το Δημόσιο Χρέος αντιπροεψπεύσει το  χρέος γενικής κυβέρνησης και υπολογίζεται με βάση το  παρακάτω άθροισμα : Χρέος Γενικής Κυβέρνησης =Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης + Χρέος Οργανισμών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης + Χρέος Ασφαλιστικών Οργανισμών. Οι κατηγορίες από τις οποίες αποτελείται το Χρέος, είναι:

Α) Τα Ομόλογα και οι Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει, τα Ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά του εσωτερικού, τα ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά του Εξωτερικού, τις Τιτλοποιήσεις στο Εξωτερικό και τους Βραχυπρόθεσμους τίτλους.

Β)Τα Δάνεια. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδος, τα Λοιπά Δάνεια Εσωτερικού, τα Ειδικά και Διακρατικά δάνεια, Τα Δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης, τα Λοιπά Δάνεια Εξωτερικού και τα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια (Repos).

Στιο πίνακα που ποαρατίθεται εδώ, απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του από το 2002 μέχρι σήμερα,  σε απόλυτα νούμερα και ως ποσοστό του ΑΕΠ

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΩΣ
(ποσά σε δις €) % ΑΕΠ
2002 158.887 100,8
2003 168.025 98,0
2004 183.157 98,6
2005 195.421 100,0
2006 225.265 103,4
2007 239.991 103,1
2008 264.627 109,3
2009 301.006 126,8
2010 330.325 146,0
2011 355.977 171,3
2012 304.714 156,9
2013 319.178 175,0
2014 317.094 177,1
Ιουν-15 312.801

 

Από το 2002 μέχρι το 2012 και έπειτα το χρέος αυξάνεται με μέσο όρο κατά 9,42% κάθε χρόνο. Από 158δις€ το 2002 έχουμε φτάσει ως Κράτος να χρωστάμε 312δις€ το 2015.Το 2012, ήταν η χρονιά κατά την οποία είχαμε μείωση κατά 51,2δις€ (ποσοστό μείωσης 14,3%) λόγω της ανταλλαγής ομολόγων μέσω της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα (το λεγόμενο PSI).To 2013 υπήρξε μια αύξηση 4,7% εκ νέου για να διαμορφωθεί στα 319,1δις€. Το 2014 και το 2015 (την 30/6/2015) το χρέος υποχώρησε κατά 0,6% και 1,3% αντίστοιχα.

 

(Διάγραμμα 1)

1

Με βάση το Διάγραμμα 1,  η καμπύλη του χρέος διαχρονικά είναι αυξητική με εξαίρεση το έτος 2012 που μειώθηκε λόγω του PSI.  Από το σύνολο του χρέους σημαντικό μέρος, 204,5δις€ (το 65,37%) αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης. Με βάση τα στοιχεία με 30/6/2015 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους το σύνολο των 312,8δις€ θα πρέπει να τα αποπληρώσουμε μέχρι το 2057. Στο παρακάτω Διάγραμμα 2 απεικονίζεται το ποσό που θα πρέπει να αποπληρώνουμε ως χώρα, κάθε χρόνο μέχρι το 2057. Το ποσό της αποπληρωμής για κάθε χρόνο φυσικά διαφοροποιείται αν προστεθούν νέα Δανειακά Κεφάλαια.

(Διάγραμμα 2)

2

(πηγή ΟΔΔΗΧ)

Μεταξύ άλλων, ένας σημαντικός δείκτης που έχει σχέση με το Δημόσιο Χρέος είναι αυτός που το απεικονίζει ως ποσοστό του ΑΕΠ (Διάγραμμα 2). Έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα γιατί  αποτελεί ουσιαστικά και πραγματικά έναν δείκτη ευημερίας, πιστοληπτικής ικανότητας και μας δείχνει κατά πόσο ως Κράτος είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε αυτά που χρωστάμε με βάση αυτά που παράγουμε.

Η διαχρονική εξέλιξη του  χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ (Διάγραμμα 3) είναι έντονα ανοδική αφού από 98% το 2003 έφτασε στο 177,1% το 2014. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους, γιατί αφ΄ενός αυξάνεται το χρέος και αφ’ ετέρου μειώνεται το ΑΕΠ..

(Διάγραμμα 3)

3

Ο δείκτης Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ σε συνδυασμό με τα απόλυτα νούμερα του Χρέους αποτελούν δύο παράγοντες που έχουν μερίδιο στις βαθμολογίες των Οίκων Αξιολόγησης (Moodys, Fitch, Standard & Poor’s). Οι Οίκοι αυτοί με τις αναφορές τους και τις αξιολογήσεις τους ουσιαστικά καθορίζουν το αξιόχρεο της Χώρας μας, αλλά και το ποσό μελλοντικού δανεισμού και φυσικά το κόστος του. Στο Διάγραμμα 4 απεικονίζονται οι βαθμολογίες των Οίκων αξιολόγησης από το 1997 και έπειτα.

Οι καμπύλες που ακολουθούν είναι οι βαθμολογίες των Οίκων, όπου παρατηρούμε ότι είναι αντιστροφές με αυτή που ακολουθεί η καμπύλη του Χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στο Διάγραμμα 3, καθώς και η καμπύλη του χρέους στο Διάγραμμα 1.

4

(πηγή ΟΔΔΗΧ)

Η διαχρονική εξέλιξη του Δημόσιου Χρέους και του ΑΕΠ θα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με την ανεργία και το και σύνολο του Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδος, καθώς και τον αρνητικό πληθωρίσμό της τάξης του 1-2% ετησίωε που επιβαρύνει το χρέος.

Βασικές διαπιστώσεις

Από το ως άνω στοιχεία προκύπτει γενικότερα ότι, το χρέος υπερδιπλασιάστηκε μέσα στην περίοδο της ευρωζώνης και ότι δεν ευσταθούν τα πολλαπλώς επαναλαμβανόμενα λεγόμενα ότι το τεράστιο σημερινό χρέος το κληρονομήσαμε απο το παρελθόν.Όσο και αν ακούγεται εξωφρενικό, το χρέος που δημιουργήθηκε μέσα στην ευρωζώνη είναι περίπου ίσο με το χρέος που έχει δημιουργηθεί από τη εποχή της δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους δηλ. από το το 1832 μέχρι το 2002 ! Βέβαια, στην ιστορική  διαδρομή της χώρας μας, το χρέος μειώθηκε στο παρελθόν από τις κατά περίπτωση πτωχεύσεις που με τα όποιες αρνητικές τους συνέπειες, οδήγησαν στην αναγένηση της ελληνικής οικονομίας.

Οι πτωχεύσεις ή στάσεις πληρωμών δεν αποτελούν ελληνική αποκλειστικότητα, αφού σχεδόν όλες οι χώρες διεθνώς έχουν υποστεί παρόμοιες καταστάσεις. Το τραγικό για τη εληνική οικονομία σήμερα είναι είναι ότι, οι κανόνες της ευρωζώνης και οι πολιτικές που ακολουθούνται σχετικά δεν επιτρέπουν κούρεμα του χρέους μέσα στο ευρώ. Αντίθεταμ όπως έχουν αναφέρει οι έχοντες την ευρωζωνική εξουσία στο Βερολίνο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο έξω απο το ευρώ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com